Angol-latin átfedések

Akut angolul

Akut angolul: acute

Az akut angolul ravaszt is jelent..

Mi köze a rókának az akuthoz?

Akut angolul  egyszerűen acute. Nem nehéz megjegyezni, viszont több jelentéssel is bír, melyek szinonimák.

Mikor akut fájdalomra gondolunk, a magyarban is használatos az éles, hasító fájdalom szófordulat. Erre is gondolhatunk, mikor az akut első jelentését meglátjuk a szótárban: éles. Ezt a jelzőt használják a hegyes szög kifejezés fordításánál is.

 

Az akut angolul jelent még áthatót, sajgót, hevest és kínzót is, ami természetesen könnyen megjegyezhető a szó magyar nyelvben használatos orvosi értelmezéséből. A sürgős fordításaként is megjelenik, ami szintén kapcsolódik a gyors lefolyású betegségek fogalomköréhez.

Az akut angolul acute többletjelentései

Jöjjenek azok a szófordítások, melyek már túlmutatnak az akut

orvosi és köznapi szóhasználatától. Az alapszó ugyanis fordítható eszesnek vagy agyafúrtnak, ennek szinonimája a körmönfont és a minden hájjal megkent is.

Ebbe a csoportba tartozik az ügyes és a ravasz is. ez a harmadik csoportba tartozó jelentéskör már nem kapcsolható össze az általunk használt jelentéstartalommal, ezért, mikor ebben az értelmezésben jelenik meg egy szövegkörnyezetben, a fordítónak erre a jelentésre kell megfelelő és pont odaillő magyar kifejezést beillesztenie.