Latin szótár

Latin szótár használatára nagyon keveseknek van szükségük, mivel mára holt nyelvvé vált. Ezáltal nem követi az amúgy is felgyorsult mindennapi szóhasználat szófordulatit. Melyik a jobb latin szótár, a nyomtatott vagy az online?  Pár érdekes kérdés a nyelvről, a száraz szófordításokon túl: mi a Vatikán hivatalos nyelve? Magyarországnak volt-e hivatalos nyelve a latin? Melyik nyelvcsaládba tartozik?

Latin szótár-nyomtatott változat

Latin szótár-nyomtatott változat

Latin szótár: nyomtatott vagy online a jobb?

Amikor egy szótár használatára kerül a sor, a legjobb, ha először a felhasználás célját vesszük figyelembe. Bevett szokás a neten keresni és valamelyik nagy könyváruház által kiadott oldalon található szótárt megrendelni. Ezzel az a baj, hogy a keresők más szempontokat vesznek figyelembe, mint a felhasználók. A latinról magyarra fordítást segítheti egy gyors keresés, de ez csak felületes és sokszor rossz irányba visz. Konkrét latin szótár ajánlása helyett inkább jöjjön egy lista, amit célszerű figyelembe venni latin szótár választásakor:

Latin szótár tipp:

  • ha módunkban áll, könyvtárban “próbáljuk ki” a szótárt
  • válasszuk a minél frissebb kiadást
  • legyen minél nagyobb a szócikkek száma
  • internetes keresésnél vessük össze a különböző fordítók által adott kifejezések jelentésbeli tartalmát
  • egy szó jelentése szinonimáin keresztül és szövegkörnyezetben érthető meg igazán

Latin nyelv elterjedése

A latin nyelv az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül a latin-faliszkuszi nyelvek csoportjába tartozik. Erre a nyelvre hatottak nyelvek, mint például az oszk és az umber . Az etruszk nyelv is azok közé tartozik, mely hatása megfigyelhető a latin nyelven. Ez a hatás is a rejtélyek közé tartozik. Az etruszk nyelv önmaga is még nagyrészt megfejtetlen.

A latin nyelv eredet szerint az ókori Itália Latium nevű tartományának nyelve volt. Ahogy Róma terjeszkedni kezdett, a terjeszkedéssel együtt a meghódított birodalomban is mind jobban megjelent a használata. Római Birodalom hivatalos nyelve a latin lett. Az újlatin nyelvek az egyes provinciákban használatos népi beszélt latin nyelvből fejlődtek ki. Vagyis ezek a nyelvek csupán a latin nyelv dialektikusaiként tekinthetőek..

Sok latin alapú szó (elsősorban nemzetközi szó) található a modern nyelvekben. Az angolban a ma használatos angol szókincsnek körülbelül fele származik a latinból.  –Történelmi fordulat, hogy az angolba francia közvetítésével került a nagy arányú “alapanyag”. Míg a francia használta helyett az angol terjedt el a világban, hatásuk megmaradt az angolra. Persze az is elgondolkodtató, hogy egy nyelvben akkor honosodnak meg gyorsan az idegen szavak, ha a saját szókincsével a beszélő nem tudja megfelelően kifejezni magát. Erre a mai korban a számítástechnikai szavak jó például szolgálnak. A gyors változásból adódóan annyi új szó jelenik meg, hogy az angolt ültetik át és így lesz például szerver, fájl, stb a magyar nyelvben.

Latin szótár

Bevezető kérdésekre a válasz:  a latint, mint államnyelvet Magyarországon 1844-ben váltotta fel a magyar nyelv.

Kapcsolódó cikk.

Latin szótár hozzászólások: